فیلتر شنی، کربنی

فیلتر شنی ، کربنی

فیلتر شنی (sand filter):

فیلتر شنی تحت فشار یکی از مراحل پیش تصفیه می باشد که اجازه عبور ذرات بزرگتر از ۵۰ میکرون را نمیدهد.بدنه فلزی صافی تحت فشار، استوانه ای شکل است. جنس بستر فیلترها متشکل از ذرات دانه ای (سنگ سیلیس) می باشد. آبی که باید تصفیه شود وارد قسمت بالایی صافی می شود و از بستر صافی عبور می کند. سپس در قسمت پایین صافی، جمع آوری و به مصرف می رسد.

فیلتر کربن(Carbon filter):

ستون فلزی از ورق فولادی با ضخامت مناسب که داخل آن کربن فعال قرار دارد تشکیل شده است. کربن فعال یک ماده جاذب است که در تصفیه آب و فاضلاب و حذف برخی مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرد. کربن فعال برای حذف طعم، بو و رنگ کار برده می شود، که به صورت گرانول و پودری می باشد. ستونهای تحت فشار با یک لایه سیلیس و کربن فعال پر می شود. جریان آب از بالا بوسیله نازلها روی سطح کربن فعال پخش می شود. رنگ ،بو و مواد آلی حذف شده و آب از نازلهای پایین ستون خارج می شود. کربن فعال را می توان بوسیله بخار احیاء نمود.

فیلتر کربن اکتیو، کربن یا ذغال فعال شده با نام هایی مانند کربن اکتیو شده و ذغال فعال نیز شناخته میشود. این اصطلاح، به کربنی گفته می شود که توسط اکسیژن عمل آورده و فرآوری شده است. به شکلی که سوراخ های ریز بی شماری در میان اتم های آن بوجود آمده است (مدل کوچکتری از سنگ پا). کربن عمل آورده فوق به قراری فعال می گردد که با مقدار جزیی از آن می توان سطح بسیار وسیعی را برای ساخت فیلتر آماده ساخت.

بطور نمونه یک گرم کرین اکتیو برای آماده سازی پانصدمتر مربع فیلترهوا به منظورجذب فیزیکی و یا صورت گرفتن واکنش جذب شیمیایی برای فیلترکردن گازهای آلاینده کافی می باشد. به طور مثال فیلتر آماده شده توان جذب مقدار قابل اندازه گیری از گاز نیتروژن را داراست. جذب نیتروژن با تغییر فیزیکی و پس از تبدیل آن به مایع صورت می گیرد.

مقالات مرتبط

دستگاه‌های مولد فرابنفش UV

فیلتر-شنی
فیلتر-کربن
فیلترشنی2