روشهای تصفیه آب استخر

روشهای تصفیه آب استخر


تصفیه آب استخر به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که هدف آن حذف ذرات معلق، باکتری‌ها، ویروس‌ها و ترکیبات شیمیایی غیرمطلوب از آب استخر است

بهترین روش ها برای استریل کردن موثر آب استخر

با کلر استریل کنید

کلر یک عنصر اکسیداسیون است که معمولاً برای تمیز کردن و استریل کردن آب استخر استفاده می شود. نقش آن جلوگیری از تکثیر و تولید مثل سریع میکروارگانیسم ها و در نتیجه حفظ کیفیت آب خوب است.

هدف استریلیزاسیون کلر ضدعفونی کردن آب و همچنین تصفیه کردن آن است. کلر آهسته یا کلر دائمی به شکل سنگریزه 200 تا 600 گرم وجود دارد. لازم به ذکر است که کلر عنصری نیست که چشم را نیش بزند.

عوامل دیگری مانند سطح بسیار بالای کلرامین یا pH نامناسب، منشأ این احساس سوزش هستند.

مراحل تصفیه آب استخر با کلر

الف/ برای اطمینان از اثربخشی درمان خود باید زمان فیلتراسیون خود را محاسبه کنید که باید آن را در سطحی بیشتر یا مساوی با دمای آب تنظیم کنید و بر 2 تقسیم کنید. جلسه باید در طول روز انجام شود که عوامل خارجی ظاهر می شوند: گرما، اشعه ماوراء بنفش، حمام کننده ها، حشرات و … وقتی آب در حالت متحرک باشد به راحتی قادر به مبارزه با این عوامل خواهد بود.

ب/ برای اینکه درمان و عملکرد ضد عفونی کننده قابل اطمینان باشد، تنظیم pH به مقدار ایده آل یعنی 7.0 و 7.4 مهم است که هفته ای یک بار آنالیز می کنید و با pH منهای یا pH پلاس تصحیح می کنید. در صورت تعادل بد

ج/ سطح کلر مورد استفاده در زمان استریل کردن آب باید بین 0.5 تا 2 میلی گرم در لیتر (0.5 تا 2 گرم در متر مکعب) باشد. در صورت مواجهه با مشکلاتی مانند جلبک یا آب کدر، درمان شوک ضروری است. شما از قرص شوک کلر 20 گرمی برای 1 مترمکعب آب یا هیپوکلریت کلسیم 15 گرمی برای 1 مترمکعب آب استفاده خواهید کرد.

دومی مزیت پایداری را به شما ارائه می دهد. در حین انجام تصفیه آب، سیستم فیلتراسیون را فعال کنید.

د/ ضد جلبک برای جلوگیری از ظهور جلبک و یا از بین بردن آنها ضروری است. این عمل باید هر هفته انجام شود و محصول را مستقیماً در آب بریزید. خط آب نیز باید هفته ای یک بار شسته شود تا از ایجاد عوامل آلاینده که به نوبه خود باعث تکثیر میکروارگانیسم ها می شود، جلوگیری شود.

برای حفظ تعادل آب و تضمین عملکرد محصولات ضدعفونی کننده، توصیه می شود سطح pH را کنترل کنید.

سطح کلر باید بررسی شود و بین 0.5 تا 2 گرم بر متر مکعب حفظ شود. سنگریزه های کلر و کلر شوک هیپوکلریت کلسیم نباید در سبد کفگیر ترکیب شوند. قرار دادن سنگریزه های کلر به طور مستقیم در آب استخر ممنوع است. برای بهترین نتیجه، آب درمانی باید هفته ای یکبار انجام شود.

روشهای تصفیه آب استخر
روشهای تصفیه آب استخر

استریل کردن آب استخر با برم

با برم استریل کنید

برم یک عنصر استریل کننده دیگر است که موثرتر از کلر است و می تواند تغییرات pH تا 8 را تحمل کند. این یک محلول اکسید کننده و یک عنصر ضد عفونی کننده است که به طور موثر ویروس ها، باکتری ها و سایر ضایعات آلی را از بین می برد. برم با ظاهر خود به عنوان قرص های آهسته ذوب قابل تشخیص است که در یک بروماتور ثابت در قلب سیستم فنی استخر نصب شده است. برم بی بو است، چشم را نیش نمیزند و فاقد تثبیت کننده است.

مراحل استریل کردن آب استخر با برم

الف/ اگر فیلتراسیون در تابستان به 12 ساعت نیاز دارد، باید در دوره های گرمای زیاد بیشتر طول بکشد: بسته به دمای آب تقسیم بر 2. (به عنوان مثال برای آب در دمای 30 درجه، یک فیلتراسیون 15 ساعته انجام دهید). فیلتراسیون باید در طول روز انجام شود.

ب/ اگرچه برم از تغییرات pH تا 8 پشتیبانی می کند، توصیه می شود مقدار pH ایده آل بین 7.4 و 7.6 حفظ شود. این مقدار باید یک بار در هفته بررسی شود و در صورت لزوم اصلاح شود.

ج/ مقدار ایده آل برم بین 1 تا 3 گرم در متر مکعب آب است که با تنظیم صحیح شیر خروجی توزیع کننده آن را حفظ خواهید کرد. هنگامی که آب کدر است یا پر از جلبک است، برم زدن ضربه ای ضروری است. این درمان شامل ریختن پودر برم به طور مستقیم در آب است و سیستم فیلتراسیون را فعال می کند. (مقدار پودر برم: 15 گرم در متر مکعب)

د/ با هر شرایط آب و هوایی و برای جلوگیری از ظهور جلبک، هر هفته از محصول ضد جلبک استفاده کنید که باید مستقیماً در استخر جلوی نازل های تخلیه ریخته شود. برای کاهش حضور عوامل آلاینده، خط آب تمیز را حفظ کنید، این عملیات تمیز کردن باید هفته ای یک بار انجام شود.

مقدار pH بین 7.4 تا 7.6 برای تیمار برم.

استفاده از دستگاه دوز شیمیایی هنگام انتخاب این نوع درمان ضروری است. قرص های برم را نباید مستقیماً در آب قرار داد.

مراحل استریل کردن آب استخر با اکسیژن فعال و بدون کلر

با اکسیژن فعال و بدون کلر استریل کنید

ضد عفونی کردن با اکسیژن فعال و شوک پراکسید هیدروژن بدون استفاده از کلر امکان پذیر است. بدون تثبیت کننده، اکسیژن فعال را می توان با سایر مواد ضد عفونی کننده مانند کلر یا برم ترکیب کرد. بسیار موثر است و برای پوست های حساس و آلرژیک و همچنین برای پوست نوزاد مناسب است.

الف/ فیلتراسیون باید در طول روز به مدت حداقل 12 ساعت در تابستان و بسته به دمای آب تقسیم بر 2 در دوره های گرمای زیاد انجام شود.

ب/ مقدار pH ایده آل بین 7.0 تا 7.4 است که یک یا دو بار در هفته رعایت شود و در صورت عدم تعادل اصلاح شود. هنگامی که استخر دوباره به کار گرفته شود، استریل کردن با کلرزنی شوک اجباری است. در این صورت از پودر کلر بر پایه هیپوکلریت کلسیم استفاده می کنید و سطح کلر را بین 1 تا 3 میلی گرم در لیتر حفظ می کنید. کلرزنی شوک برای یک استخر جدید یک یا دو هفته طول می کشد.

ج/ عقیم سازی با اکسیژن فعال تا زمانی که غلظت آن را بالاتر از 10 میلی گرم در لیتر نگه دارید، به ویژه با درمان سافتسویم یا بایروسافت موثر خواهد بود. در صورت عدم رعایت مقدار، کافی است آن را اصلاح کنید تا اطمینان حاصل شود که محصول تصفیه شده دائماً در آب باقی می ماند.

برای کسانی که درمان غلتکی اکسیژن را انتخاب می کنند، لازم است درمان را هر هفته با دوز متناسب با حجم 20 متر مکعب یا 30 متر مکعب آب انجام دهند. در صورت افزایش دما، دوز باید در فواصل کوتاه‌تر افزایش یا تنظیم شود. پودر شوک کلر بر پایه هیپوکلریت کلسیم (15 گرم در متر مکعب آب) یا پراکسید هیدروژن (1 لیتر در 10 متر مکعب آب) باید برای آب کدر یا پر از جلبک استفاده شود.

د/ مانند هر هفته لازم است خط آب، دیواره ها و کف تصفیه شود تا کارایی تصفیه تضمین شود.

همیشه pH را بین 7.0 تا 7.4 حفظ کنید.

دوز باید برای اولین درمان دو برابر شود و سیستم فیلتراسیون باید به طور مداوم به مدت 24 ساعت کار کند.

غلتک اکسیژن باید در سبد کفگیر قرار گیرد. از طرف دیگر، اکسیژن مایع را می توان مستقیماً در آب پرتاب کرد. اجازه دهید سیستم فیلتراسیون در طول عملیات تصفیه کار کند.

این درمان را هر هفته انجام دهید.

استریلیزاسیون نمک با الکترولیز

این دسته از درمان شامل سودا و کلر است و فاقد مواد شیمیایی است. نقش کلریناتور نمک جداسازی این دو جزء و سپس ترکیب آنها برای تشکیل هیپوکلریت سدیم است. در طی فرآیند تصفیه به نام “پلاریزاسیون”، آب شور می شود و به صفحات تیتانیوم پلاریزه می شود. این پلاریزاسیون بر روی جریان مستقیم با ولتاژ کاهش یافته کار می کند.

سپس نمک به دلیل واکنش اکسیداسیون الکتروشیمیایی به اسید هیپوکلرو (جزء فعال سفید کننده) تبدیل می شود. یک بار تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش ظاهر طبیعی خود را به دست می آورد. توجه داشته باشید که باکتری ها و زباله های آلوده به آب توسط این کلر فعال طبیعی از بین می روند.

الف/ فیلتراسیون باید روزانه و در طول روز انجام شود. مدت زمان آن به دمای آب بستگی دارد که آن را بر 2 تقسیم می کنید. مثال: اگر آب در دمای 20 درجه باشد، مدت زمان آن 10 ساعت است.

ب/ مقدار pH باید بین 7.2 تا 7.4 باشد، نه بیشتر و نه کمتر. از آنجایی که نوشابه ممکن است سطح pH را افزایش دهد، لازم است آن را اغلب بررسی کنید. در اینجا استفاده از تنظیم کننده ph خودکار ضروری است. الکترولیزر مورد استفاده در طول درمان باید در اتاق فنی به خصوص در انتهای سیستم فیلتراسیون ثابت شده و به زمین متصل شود. با این حال، قبل از نصب این دسته از تجهیزات، همیشه توصیه می شود سازگاری آن را با سایر تجهیزات بررسی کنید.

ج/ درمان تا زمانی مؤثر است که میزان نمک مصرفی بین 3 تا 5 گرم در لیتر باشد (حداقل یک بار در ماه رعایت شود). کلرزنی شوک باید زمانی انجام شود که استخر به دفعات یک بار در ماه در هوای گرم دوباره راه اندازی شود. در هنگام کلرزنی بهتر است از قرص های نمکی چند کاره با خاصیت ضد لک، ضد خوردگی و ضد سنگ آهک استفاده شود.

د/ علاوه بر درمان های مورد استفاده، می توانید هفته ای یک بار از آلژیکش الکترولیزر نمک مخصوص نیز برای جلوگیری از ایجاد جلبک استفاده کنید. در عین حال، تمیز کردن خط آب، دیوارها و پایین را فراموش نکنید.

مقدار دقیق pH را حفظ کنید، به خصوص در غیاب تنظیم کننده خودکار pH. نمکی که مستقیماً داخل لگن می ریزید باید ماهی یک بار چک شود. در صورت لزوم نرخ آن را تنظیم کنید.

اگر هوا گرم است یا اگر استخر به طور مرتب استفاده می شود، توصیه می شود در هنگام راه اندازی یک بار در ماه کلرزنی شوک انجام دهید.

استفاده از سفید کننده در طول این درمان ممنوع است: PH بیش از حد بالای آن سطح PH آب استخر شما را مختل می کند و در نتیجه باعث ایجاد پوسته پوسته شدن آسان روی دیوارها، تجهیزات و همچنین سلول الکترولیزر می شود. اگر قصد دارید استخر خود را با روکش های حباب دار قرار دهید، بهتر است مدلی شفاف را انتخاب کنید تا اشعه ماوراء بنفش وارد شود.


همچنین بخوانید :

چگونه آب استخر را تصفیه و زلال کنیم؟

ساخت دستگاه تصفیه آب استخر

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *