ازن زنی (ژنراتور ازن)

ازن ژنراتور

ازن زنی گاز ازن با فرمول شیمیایی O3 یکی از قویترین اکسید کننده های موجود در طبیعت به شمار می رود.

ازن در طبیعت به دو روش تولید می شود، یکی از این روش های تابش نور فرابنفش ساتع شده از خورشید در طول موج ۱۸۵nm و تولید گاز ازن در فضا می باشد و روش دیگر تخلیه الکتریکی است که به صورت رعد و برق رخ می دهد و موجب تولید گاز ازن از اکسیژن موجود در هوا می شود.

گاز ازن بسیار ناپایدار است و در مدت کوتاهی تبدیل به اکسیژن می شود، از این رو نگهداری و انبارش آن عملا غیر ممکن است و تولید آن باید در محل مصرف و توسط سیستم های ژنراتور ازن (Ozone Generator) انجام می گیرد.

نیمه عمر ازن در آب بسیار کوتاه است و همین موضوع سبب می شود در مدت کوتاهی تبدیل به اکسیژن خواهد شد.استفاده از گاز ازن در فرآیندهای گندزدایی بسیار متداول می باشد و دارای مزایای اقتصادی فراوانی است.از دیگر مزیت های ازن زنی که بسیار حائز اهمیت است سازگار بودن با محیط زیست می باشد که از آسیب به محیط زیست گیاهی و حیوانی جلوگیری می کند.هم چنین به کار بردن گاز ازن برای کاربر و اپراتور سیستم زیان جانبی ندارد.

Ozone

کاربردهای ازن زنی:

  • گندزدایی آب در برجهای خنک کن
  • ضدعفونی آب در استخرهای شنا
  • گندزدایی و بازیافت شیرابه زبال
  • ضد عفونی آب بسته بندی
  • پالایش و بازیافت پساب
  • گندزدایی آب آشامیدنی
  • سفید سازی خمیر کاغذ
  • گندزدایی فاضلاب
  • کاهش COD
  • رنگبری پساب
ازن-زنی
ژنراتور-ازن