پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

امروزه با گسترش کارخانه ها و مجتمع های صنعتی، تولید فاضلاب حاصل از فعالیت آنها امری اجتناب ناپذیر شده است.

تخلیه فاضلاب این واحدها به محیط زیست یا شبکه فاضلاب شهری خسارات جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. مانند آلودگی خاک و آب های زیرزمینی، خوردگی تاسیسات شبکه فاضلاب و تاثیرات مخرب بر روی سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب. از این رو لزوم استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی در این واحد ها مطرح می گردد.

فاضلاب خروجی کارخانه ها و مجتمع های تولیدی اغلب به فراخور زمینه فعالیت این واحدها، آلوده به آلاینده های متفاوتی از جمله نمک­های معدنی، چربی و روغن، اسیدها و قلیاها، آب گرم، مواد پرتوزا، مواد آلی، رنگ، مواد جامد معلق و مواد شیمیایی سمی می گردد.

پکیج-تصفیه-فاضلاب
پکیج-تصفیه-فاضلاب

با توجه به نوع آلاینده های موجود در فاضلاب این واحد ها، روش مطلوب تصفیه فاضلاب انتخاب خواهد شد.

از جمله روش هایی که می توان در مورد فاضلاب های صنعتی بکار برد، انعقاد و لخته سازی، ازن زنی، چربی گیری، هوادهی، UASB، MBR و AOP  می باشند.

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی نیاز به ارائه آنالیز فاضلاب دارد. با انتخاب مناسب ترین فرایند میتوان استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست را دریافت نمود. سیستم های مذکور را می توان به صورت پکیج فلزی تصفیه فاضلاب ، پکیج پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب و یا مخازن بتنی آب و فاضلاب طراحی و اجرا نمود.

با توجه به ماهیت فاضلاب صنعتی پلی اتیلن ، مناسب ترین جنس جهت ساخت می باشد.

پکیج-تصفیه-فاضلاب
پکیج-تصفیه-فاضلاب

برتری های استفاده از تکنولوژی RO پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

  1. روش اسمز معکوس (تصفیه آب صنعتی) در بحث تصفیه آب نسبت به همه روشها اقتصادی تر است.
  2. دستگاه تصفیه آب صنعتی دارای مصرف انرژی کمتری نسبت به روش های تقطیری می باشد.
  3. توانای ارجاع آب غلیظ بدست آمده به محیط زیست و یا بهره گیری دوباره از آب در دستگاه دارای استانداردهای بین المللی.