فروش سختی گیر آب الکترومغناطیسی

فروش سختی گیر آب الکترومغناطیسی

سختی گیر آب الکترومغناطیسی بوسیله یک میدان مغناطیسی بسیار قوی، تعادل بار الکتریکی یون های آب بر هم میزند. در نتیجه این فرآیند فرم تبلور املاح کلسیم و منیزیم بصورتی تبدیل خواهد شد که دیگر خاصیت چسبندگی به جدار تاسیسات حرارتی و لوله ها را نخواهد داشت. این امر مانع از ایجاد رسوب در تاسیسات و تجهیزات آب می شود. میدان مغناطیسی سبب تغییرات فیزیکی در آب و ترکیبات کلسیم و منیزیم محلول در آن می شود. این تغییرات نه تنها باعث از دست دادن تمایل آب به رسوب گذاری می شوند، بلکه باعث پاک شدن رسوب های قبلی به مرور زمان می شوند.

سختی گیر آب الکترومغناطیسی باعث تغییر کریستالی ساختار کلسیم کربنات از کلسیت و منگزیت به آرگونایت و دولومیت می شود. آرگونایت گونه ای از کریستال است که به علت قطبی نبودن، هیچ تمایلی به چسبیدن به جداره های لوله ها و دستگاه ندارد و به صورت معلق در محلول می ماند. به این حالت اصطلاحا پدیده دانه برفی در آب گفته می شود که در آن هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل می شود.

سختی گیر

با گذشت زمان، به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند، ظاهر می شوند. در کنار فرآیند فوق افزایش مولکول های آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آن ها باعث افزایش حلالیت آب می شود. در نتیجه، آب عبور کرده از این میدان های مغناطیسی کشش سطحی کمتری دارد. این موضوع باعث می شود آب این محلولات را در خود بهتر نگه دارد که پاک کردن رسوبات قبلی را هم ممکن می سازد.

مزایای سختی گیر آب الکترومغناطیسی

  • هیچگونه ماده شیمیایی به آب افزوده نمی گردد و کیفیت آب تغییر نمی کند.
  • نیاز به اپراتور و انرژی الکتریکی ندارد.
  • با تغییرات بسیار جزئی در لوله انتقال آب قرار می گیرد.

جهت مشاوره رایگان و فروش سختی گیر آب الکترومغناطیسی بهسازآب با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

0912766109202634724359

برگشت به بالا