خرید سختی گیر مغناطیسی

خرید سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی دستگاهی است که بدون تبادل شیمیایی و با استفاده از خاصیت میدان مغناطیسی، جلوی تشکیل رسوب در لوله ها و تجهیزات را می گیرد. در این نوع سختی گیر از موادی با خاصیت مغناطیسی استفاده میشود که به‌ باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی روی جریان آب و تأثیرگذاری بر روی آب و ترکیبات محلول در آن می شود.

میدان‌ مغناطیسی بر روی آب و نیز ترکیبات کلسیم و منیزیم محلول در آب تأثیر می گذارد. همچنین میدان مغناطیسی درون سختی گیر مغناطیسی سبب تغییراتی فیزیکی در شکل کریستالی آنها می‌شود. درنتیجه تغییرات ایجاد شده آب دیگر تمایلی به رسوب‌گذاری ندارد، بلکه قادر است رسوبات قدیمی تشکیل‌ شده را نیز به‌ مرور زمان پاک نموده و در خود حل کند.

سختی گیر

عملکرد سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی با تغییر خواص طبیعی کربنات کلسیم و منیزیم محلول در آب (مواد سخت آب) و تغییر ساختار کریستالی کربنات کلسیم از کلسیت به آراگونیت و کربنات منیزیم از مگنسیت به دولومیت سبب می‌شود تا این ترکیبات تمایل داشته باشند در آب محلول باقی بمانند. همین امر باعث میشود که این مواد به سطوح لوله‌ها و تجهیزات نچسبند.

از سوی دیگر با عبور آب از میدان مغناطیسی، سختی گیر مغناطیسی کشش سطحی آب کاهش پیدا میکند. در نتیجه حلالیت آب افزایش می‌یابد. به همین سبب آب قادر است ترکیبات محلول را بهتر در خود نگه دارد و نیز امکان زدودن رسوبات قبلی را فراهم می‌کند. بنابراین در زمان کافی این دستگاه‌ ها قادر هستند تجهیزات رسوب گرفته را نیز به‌ صورت تدریجی تمیز نمایند.

کلسیت و آراگونیت دو پلی ‌مورف کربنات کلسیم (CaCo3) هستند. به‌عبارت‌ دیگر هر دو مواد از نظر ترکیب شیمیایی یکسان هستند ولی خواص فیزیکی متفاوتی دارند. مگنسیت یکی از حالت ‌های تبلور کربنات منیزیم است. در مقابل ساختار دیگری به نام دولومیت وجود دارد که کریستالی منیزیم دار با ترکیب شیمیایی CaMg(CO3)2 است.

جهت مشاوره رایگان و خرید سختی گیر مغناطیسی بهسازآب با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

0912766109202634724359

برگشت به بالا