خرید سختی گیر آب کولر

خرید سختی گیر آب کولر

اصلی ترین نوع رسوب که در کولرها مشکل آفرین هستند، رسوب ناشی از نمک یون های کلسیم و منیزیم در آب است. استفاده از سختی گیر آب کولر یک روش کارآمد و بهینه برای رفع این مشکل محسوب می شود. اساس کار سختی گیر آب کولر بر پایه فرآیند تبادل یون (Ion Exchange) می باشد. طی این فرآیند، یون های کلسیم و منیزیم داخل آب، ضمن عبور از بستر رزین کاتیونی با یون های سدیم موجود در ساختار رزین جابجا می شوند. به این ترتیب، آب خروجی سختی گیر آب کولر بجای یون های کلسیم و منیزیم دارای یون سدیم می باشد. ترکیب سدیم با یون های دیگر مانند کربنات، باعث تشکیل نمکی می شود که حلالیت آن بسیار بیشتر از نمک های کلسیم و منیزیم خواهد بود.

با توجه به تاثیر منفی مواد معلق و املاح فلزات سنگین موجود در آب ورودی به سختی گیر، توصیه میشود که با نصب فیلتر شنی روی لوله آب ورودی به سختی گیر، قبل از ورود آب به سختی گیر مواد معلق و فلزات سنگین موجود از آب جدا گردد.

سختی گیر

باید به این نکته توجه داشت که با تبخیر آب، املاح و نمک های آب باقی می مانند. اما نمک باقیمانده از آب سختی گیری شده بسیار ساده تر و با زحمت کمتری حذف میشود. همچنین این نمک اثرات مخرب رسوبات ناشی از آب سخت را ندارد.

دلیل استفاده از سختی گیر آب کولر

لزوم حذف سختی آب به این دلیل است که املاح موجود در آب هنگام گرم یا سرد شدن آب، به صورت رسوب روی سطوح تبادل حرارتی باقی می ماند. وجود رسوب موجب کاهش امکان انتقال حرارت و در نتیجه کاهش تبادل حرارت می شوند.

در صورت نیاز به استفاده از سختی گیر آب کولر علاوه بر حجم باید به مقدار سختی آب مورد نظر نیز توجه کافی نمود.

رزین کاتیونی مورد استفاده در سختی گیر‌ آب کولر، پس از شستشو با محلول آب نمک احیاء شده و خاصیت سختی گیری خود را باز میابد.

جهت مشاوره رایگان و خرید سختی گیر آب کولر بهسازآب با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

0912766109202634724359

برگشت به بالا