خرید دستگاه آب شیرین کن

خرید دستگاه آب شیرین کن

دستگاه آب شیرین کن یا همان اسمز معکوس فرآیند فیزیکی است. با استفاده از آن می توان از محلولی به کمک یک غشا نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه کرد. با استفاده از آب شیرین کن می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه کرد. در واقع آب شیرین کن صنعتی می تواند 99% مواد معدنی حل شده و 97% مواد آلی و کلویید آب را حذف کند.

دستگاه آب شیرین کن

پدیده اسمز معکوس

اگر یک غشای نیمه تراوا، بین دو محلول با غلظت های متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک طرف غشاء به طرف دیگر آب شیرین کن منتقل می شود. جهت حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر را رقیق می نماید، به این پدیده را اسمز می گویند.

آب خالص از غشای آب شیرین کن عبور می کند و وارد آب شور می شود. اگر به دستگاه آب شیرین کن اجازه داده شود تا به تعادل برسد در آن صورت سطح آب نمک بالاتر از سطح آب مقطر خواهد شد.

این اختلاف سطح در دو طرف غشای آب شیرین کن را فشار اسمزی، گویند. یون هایی که در آب دریا موجود می باشد از مولکول های آب بزرگتر می باشند. این موضوع مشخصه ایست که فرآیند اسمز معکوس (RO) از آن بهره برداری می کند.

سیستم آب شیرین کن، آب دریا را با فشار به داخل غشاء شبه نفوذپذیر می فرستد. طی این فرآیند نمک و مواد معدنی غیر حلال موجود در آب شیرین کن فیلتر می شود. همانند فرآیند یک آب شیرین کن اجرا شده خانگی که واحد آب شیرین کن در واحد بزرگتر آب را فیلتر می کند.

جهت مشاوره رایگان و خرید دستگاه آب شیرین کن بهسازآب با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

0912766109202634724359

برگشت به بالا