پمپ فشار قوی

جریان آرام و پیوسته برای غشاء باید توسط پمپ تامین شود. ظرفیت آن باید به اندازه ای باشد که قادر به تامین جریان لازم با فشار مطلوب در شرایط مختلف بهره برداری از غشاء RO باشد. این فشار در ممبران های آب دریا 500 psi می باشد.

جنس قطعات پمپ که در تماس با آب هستند، برای کاربرد در سیستم باید ارزیابی شوند، به عنوان نمونه پره های پمپ و یاتاقان هر دو فولاد زنگ نزن 316 ساخته می شود.

 

برگشت به بالا