ممبران چیست؟

ممبران قطعه ای سیلندری شکل است که در واقع همان غضاء های نیمه تراوا می باشد. با ایجاد فشار اسمزی در جداره خارجی آن عمل فیلتراسیون (کاهش املاح محلول) صورت می گیرد.

ممبران ها نسبت به راهبری و نگهداری که می شوند و کیفیت آب خام ورودی طول عمرشان تعیین می شود.

عمر مفید غشاء اسمز معکوس برای تصفیه آبهای تا TDS=3000 ppm در شرایط عادی حدود 2.5 سال می باشد.

برگشت به بالا